Nylon i środowisko

Nylon jest materiałem wytworzonym przez człowieka, który pochodzi z przemysłu petrochemicznego, a jego produkcja zależy od dużych ilości ropy naftowej.

Jest to szkodliwe dla środowiska z kilku powodów:

  • Petrochemikalia są często uzyskiwane z paliw kopalnych, które nie są odnawialne.
  • Nylon nie ulega biodegradacji.
  • Przy jego produkcji powstaje podtlenek azotu (N2O), gaz cieplarniany, który ma 310-krotnie większy potencjał globalnego ocieplenia niż dwutlenek węgla (CO2).
  • Produkcja Nylongu odpowiada za 5-8% globalnej emisji N2O spowodowanej przez człowieka.
  • Trudno jest poddać je recyklingowi.

Źródło: Worldwatch Institute

Tutaj Produkty wykonane z recyklingowanego nylonu w przewodniku:

Okulary przeciwsłoneczne

Deskorolki

flexoffers

Przewiń do góry