Przewodnik po liczbach anielskich: co one oznaczają?

Czym są liczby anielskie i co oznaczają dla Twojego życia?

Jeśli się nad tym zastanowić, liczby są jednym z najpotężniejszych przewodników, których używamy w naszym codziennym życiu. Czy jest to budzik włączający się z samego rana, liczba na naszym koncie czekowym, liczba na wadze łazienkowej, czy dni do wakacji, patrzymy na liczby, aby utrzymać nas w orientacji i zainspirować do osiągnięcia wzniosłych celów. W ten sposób liczby anielskie są jak liczby, które widzimykażdego dnia.

Jednak to, co wyróżnia numery anielskie, jak sama nazwa wskazuje, to. niosą wiadomości i wskazówki z boskiego źródła Jeśli nie jesteś pewien, jaki jest Twój numer anioła w tej chwili, sprawdź Przewodnik What Is My Angel Number Quiz.

Znaczenia liczb anielskich

Dla tych, którzy wierzą, anioły są duchowymi bytami, które są połączone z Bogiem, wyższą siłą i źródłem wszelkiej miłości we Wszechświecie.Niektóre z tych aniołów to naszych osobistych przewodników duchowych którzy są tutaj, aby pomóc nam w podróży naszej duszy tutaj na Ziemi.

Jako dusze, jesteśmy tu, by się uczyć i rozwijać. Zarówno radości, jak i wyzwania, które napotykamy w życiu, są okazją dla naszych dusz, by stać się bardziej oświeconymi. Stając się bardziej oświeconymi, zbliżamy się do naszej wyższej siły.

Nasze anioły wiedzą, że mamy wolną wolę i że jesteśmy tu po to, by się uczyć i ewoluować. Niemniej jednak, są obecne w naszym codziennym życiu Liczby anielskie to tylko jeden z przykładów rodzajów wskazówek, które pokazują nam nasi aniołowie stróże.

Przesłania od Boga

Oprócz numerów aniołów, inne sposoby, w jakie nasze anioły mogą wysyłać do nas wiadomości, mogą być żywym snem o kimś, kogo kochamy, kto odszedł. Albo może czuć ich obecność silnie, gdy patrzymy na piękny wschód słońca, zachód słońca lub kwiat. Innym razem, zwierzę może przekroczyć naszą ścieżkę w sposób, który przykuwa naszą uwagę. W ten sposób stają się one ważnym zwierzęciem duchowym dla nas.

Wspólne dla tych doświadczeń jest to, że będą się nam ukazywać w sposób, który przykuje naszą uwagę . uświadamiają nam, że wokół nas dzieje się znacznie więcej niż to, czego doświadczamy w bezpośrednim materialnym świecie.

Oprócz przykuwania uwagi, liczby anielskie mogą przejawiać się w Twoim życiu poprzez wielokrotne pokazywanie się. Na przykład, możesz rozważać coś ważnego i spojrzeć na zegar i zauważyć czas 11:11 lub 4:44. A potem przechodzisz przez adres uliczny lub dostajesz kod śledzenia na opakowaniu, które ma te liczby w nim.

Innym sposobem, że numery aniołów mogą pojawić się w twoim życiu jest to, że dwie osoby, które są dla ciebie ważne, będą miały te same urodziny. Albo ktoś w twoim życiu może mieć ten sam numer adresu ulicznego, co ty, kiedy byłeś dzieckiem.

Uprawniają nas.

Jednym z najpotężniejszych aspektów dotyczących liczb anielskich jest to, że mają być wzmacniające. Oni przypominają nam o naszej zdolności do korzystania z własnej intuicji i połączyć się głębiej z naszą wyższą siłą.

Ale jak interpretować znaczenia liczb anielskich i stosować je do sytuacji w swoim życiu? Odpowiedź jest kombinacją zrozumienia świętych znaczeń stosowanych do liczb, osobistych uczuć dotyczących pewnych liczb i intuicji.

Historia liczb anielskich

Ci, którzy wierzą w moc liczb anielskich mówią, że liczby niosą bosko inspirowane święte kody. Rzeczywiście, filozofowie, nauczyciele duchowi i inni z różnych kultur starali się interpretować te kody i stosować znaczenia do liczb. Dowiedzenie się więcej o tych interpretacjach może zapewnić Ci wgląd, jeśli chodzi o rozszyfrowanie tego, co twoje osobiste liczby anielskie mówią.ty.

Pitagoras i święta moc liczb

Jednym ze wspomnianych filozofów, który pomaga nam zrozumieć liczby anielskie był człowiek o imieniu Pitagoras. (Jego nazwisko może być wam znane z zajęć z geometrii, kiedy to uczyliście się o twierdzeniu pitagorejskim.) Żyjąc na wyspie Samos (u wybrzeży współczesnej Turcji), a następnie we Włoszech, około 570 - 490 roku p.n.e., Pitagoras wierzył w świętą moc liczb.

Chociaż Pitagoras stał się znany jako matematyk i naukowiec, był również filozofem, który głęboko myślał o podróży ludzkiej duszy po śmierci człowieka. 1

Pitagoras wierzył również, że Wszechświat jest produktem boskiego stworzenia i że relacje między liczbami (jak w proporcjach, aniołach, wzorach, itp.) są tego dowodem. W rzeczy samej, dziedzina świętej geometrii jest pod wpływem nauk Pitagorasa. Nie wspominając już o tym, że niektórzy z najbardziej znaczących myślicieli świata, w tym Platon i Arystoteles, byli pod wpływem teorii Pitagorasa.

Święte kody

Pitagoras wierzył, że wszystkie liczby niosą święte kody.Na przykład, on i jego zwolennicy powiedzieli, że liczba 1 symbolizuje pojedynczy punkt w czasie lub przestrzeni.Podczas gdy liczba 2 reprezentuje linię prostą lub dwa punkty łączące się w przestrzeni.Liczba 3 reprezentuje trójkąt i trzy wymiary.Podczas gdy liczba 4 reprezentuje przestrzeń.Kiedy te cztery liczby dodać do siebie: 1 + 2 + 3 + 4, są one równe 10.Tak więc,dla Pitagorasa, liczba 10 symbolizowała pojęcie nieskończona przestrzeń i wszystkie możliwości jak również klucz do uniwersalna mądrość, czyli wszechwiedza Boga . 2

Święta geometria

Pitagoras i inni badali związki między liczbami, wzorami matematycznymi i sposobem, w jaki wzory powtarzają się w przyrodzie. Postrzegali te powtarzające się wzory jako dowód na inteligentny projekt jednego twórcy Badanie tych liczbowych wzorów i ich związków stało się znane jako święta geometria.

Zwolennicy świętej geometrii twierdzą, że w całej naturze istnieją dowody na istnienie matematycznych bloków konstrukcyjnych.Jak opisano w projekcie "seed of life", te bloki konstrukcyjne i wzory można znaleźć wielokrotnie.Jednym z przykładów jest wzór spirali.Spirale pojawiają się w całej naturze, np. w słonecznikach, muszlach nautilusów, zwiniętych wężach, kręcącym się ogonie konika morskiego, huraganach i galaktykach.Rzeczywiście, spiralaWzór ten można wyjaśnić za pomocą równania matematycznego, które nazywa się Ciągiem Fibonacciego.

Sekwencja Fibonacciego

Odkryty przez włoskiego matematyka Leonardo Fibonacciego (1180-1250), 3 Ciąg Fibonacciego przebiega w następujący sposób: każda liczba po 0 i 1 wzrasta wraz z sumą dwóch poprzednich liczb. Wzór wygląda następująco: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, itd. (Innymi słowy, 0 + 1 = 1, następnie 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, itd.)

Kiedy ciąg liczb Fibonacciego jest przedstawiony jako dwuwymiarowy rysunek składający się z jego pomiarów, jest on reprezentowany przez kształt, który pojawia się wielokrotnie w naturze, czyli przez spiralę. Dla zwolenników świętej geometrii ciąg Fibonacciego jest jeszcze jednym przykładem inteligentnego projektu boskiego stwórcy.

Numerologia i liczby anielskie

Jeszcze przed Pitagorasem inni starożytni uczeni wierzyli w świętą moc liczb. Babilońscy, greccy i hebrajscy filozofowie przypisywali święte znaczenia liczbowe słowom, nazwom i frazom w praktyce zwanej gematrią.4 W niektórych przypadkach znaczenia te były wyprowadzane z liczby liter w danym słowie.

Te teorie były prekursorami współczesnej numerologii, jaką znamy. Numerologia patrzy na liczby w dacie urodzenia i podobnie jak astrologia, czas urodzenia wpływa na Twoją osobowość, potencjał i to, jak wydarzenia życiowe wpłyną na Ciebie.

Liczby anielskie różnią się od tradycyjnej numerologii tym, że są o wiele bardziej płynne. Na przykład, znaczenia liczb anielskich można odnieść do określonych dat, w tym do daty urodzin. Jednak mogą one również odnosić się do sytuacji i wydarzeń, które nie mają nic wspólnego z datami.

Mimo to istnieją pewne symboliczne znaczenia związane z liczbami w numerologii, które odnoszą się do znaczeń numerów aniołów. Na przykład numer 1 ścieżki życia w numerologii oznacza indywidualność i przywództwo. Te znaczenia pojawiają się również w numerach aniołów, które zawierają liczbę 1, takie jak 111 znaczenie i numer anioła 1010.

Astrologia

Podobnie jak numerologia, astrologia patrzy na datę i godzinę urodzenia, aby dać wskazówki dotyczące osobowości, związków i wydarzeń życiowych. Astrologia jest również związana ze świętą geometrią w sposób, w jaki patrzy na kąty w relacjach planetarnych i stopnie separacji, aby dać wskazówki.

Związek astrologii z numerami aniołów polega na tym, że liczby związane z astrologią, takie jak kolejność znaków słonecznych lub numer domu astrologicznego, mogą być stosowane do znaczeń numerów aniołów. Na przykład, możesz spotkać kogoś i poczuć silne połączenie i okazuje się, że masz te same urodziny.

To, co łączy astrologów, numerologów i tych, którzy wierzą w liczby anielskie, to fakt, że Wierzymy, że liczby mogą pomóc nam odpowiedzieć na niektóre z życiowych pytań , podejmować decyzje oraz lepiej zrozumieć, kim jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Ponadto uważają, że liczby odgrywają rolę w dostarczaniu nam walidacji, np. potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze.

Kulturowe i duchowe znaczenie liczb

W całej historii liczby odgrywały ważną rolę w duchowych i kulturowych wierzeniach. Znajomość tych wierzeń może zapewnić Ci dodatkowy wgląd, gdy liczby anielskie pojawiają się w Twoim życiu. Ponadto możesz być na tropie przykładów synchronizacji.

Dla niektórych, patrząc na rozdziały i wersety w tekstach religijnych, takich jak Biblia, Bhagavad Gita, lub Koran, które pasują do numerów aniołów może pogłębić swoją wiarę i potwierdzić, że jesteś na dobrej drodze.

Ponadto, przyjrzenie się odmiennym poglądom kulturowym na temat niektórych liczb może również dostarczyć wskazówek. Na przykład w kulturze chińskiej liczba 2 jest liczbą pomyślną, ponieważ mówi się, że dobre rzeczy przychodzą w parach. W kulturze rdzennych Amerykanów liczba 12 jest liczbą szczęśliwą, która symbolizuje obfitość I tak, dla niektórych plemion, zobaczenie kardynała - ptaka, który składa 12 jaj rocznie - jest postrzegany jako szczęście .

Ponadto, wielu z nas ma szczęśliwe numery lub przynajmniej pewne numery, które lubimy bardziej niż inne. Fani sportu będą nosić koszulki z numerem swojego ulubionego sportowca, aby zademonstrować swoje oddanie. Możemy też wybrać numery kart loteryjnych, które zawierają nasze szczęśliwe numery.

Wszystkie te znaczenia mogą odgrywać rolę w tym, jak interpretujemy liczby anielskie, ponieważ nasze anioły rozumieją, co jest dla nas ważne!

Carl Jung i synchroniczność

"Pewien matematyk zauważył kiedyś, że wszystko w nauce zostało stworzone przez człowieka z wyjątkiem liczb, które stworzył sam Bóg". 5

- Carl Jung

Innym filozofem, który odgrywa rolę w naszym zrozumieniu liczb anielskich jest psycholog Carl Jung (1875 - 1961). Jung nie tylko pisał obszernie o symbolach i archetypach, ale był zafascynowany liczbami i tym, co one dla nas znaczą.

Oprócz swoich prac na temat liczb i innych rodzajów symboliki, Jung stworzył i spopularyzował pojęcie synchroniczności. Jest to teoria opisująca wydarzenia lub okoliczności, które wydają się mieć związek, a jednak nie mają naukowo udowodnionego związku przyczynowo-skutkowego. Jung teoretyzował, że tego typu wydarzenia mogą mieć ważne znaczenie poza uproszczonym poglądem, żeto tylko przypadkowe zbiegi okoliczności.

Niektórzy wierzą, że liczby aniołów są przykłady synchronizacji, które są związane z boskim źródłem Jeśli więc dany numer anioła pojawia się w twoim życiu wielokrotnie, teoria synchroniczności sugeruje, że ma on większą wagę niż tylko przypadkowy zbieg okoliczności.

Master Numbers: Potęga liczb w powiększeniu

Jak opisano w teorii synchroniczności, jednym ze sposobów, w jaki nasze anioły chwytają naszą uwagę za pomocą numerów anielskich, jest wielokrotne pokazywanie ich nam. Mówiąc wprost, czasami nie zwracamy wystarczającej uwagi za pierwszym razem, więc nasze anioły muszą się powtarzać.

Oprócz wielokrotnego pokazywania się, numery anielskie będą często zawierać powtarzające się liczby lub powtarzające się sekwencje liczb, takie jak 222 lub 1212. Numery anielskie, które zawierają takie powtarzające się wzory, są określane jako numery mistrzowskie.

Liczby mistrzowskie są szczególne, ponieważ wzmacniają moc poszczególnych liczb zawartych w sekwencji, takich jak liczba 5 w 555. Rzeczywiście, wiele starożytnych kultur wierzy, że liczby mistrzowskie są symbolami wielkiej mocy.

Dlatego zrozumienie znaczeń składników w określonych liczbach anielskich może zapewnić nam głębsze zrozumienie tego, co dana liczba oznacza. Oto kilka przykładów znaczeń stosowanych do konkretnych liczb:

Znaczenia liczb indywidualnych

0

Liczba 0, lub po prostu zero, jest symboliczna dla osiągnięcia oświecenia.Reprezentuje stan nicości poprzez eliminację ego.Jak mawiał nauczyciel duchowy Wayne Dyer, "Ego oznacza obcinanie Boga". W ten sposób 0 stanowi całkowitą integrację z Bogiem.

1

Liczba 1 jest pierwszą liczbą pierwszą. W świętej geometrii liczby pierwsze reprezentują atomy stworzenia, czyli budulec istnienia. Liczba 1 uosabia również jaźń i cud twojego istnienia, jak w stwierdzeniu, "Jestem".

2

Liczba 2 jest najmniejszą parzystą liczbą pierwszą, dlatego jest również budulcem lub atomem stworzenia. Liczba 2 reprezentuje harmonię, równowagę, dwoistość i partnerstwo.

3

Kolejna liczba pierwsza - 3 symbolizuje całość i zakończenie, a także rodzinę, etapy życia i praktykę duchową.

4

Podobnie jak liczba 2, liczba 4 reprezentuje równowagę. Ponadto liczba 4 oznacza stabilność, bezpieczeństwo, elementy fundamentalne i nasze połączenie ze światem fizycznym.

5

Liczba 5 jest również liczbą pierwszą.Oznacza doskonałość i nasze miejsce we Wszechświecie jako istoty ludzkie.Liczba 5 ucieleśnia również w pięciu brył platońskich, lub budulca istnienia.Ponadto, 5 reprezentuje płodność i obfitość. 6

6

Liczba 6 reprezentuje miłość, przyjemność, stabilność i ochronę.

7

Liczba 7 jest również liczbą pierwszą, a więc atomem stworzenia.Liczba 7 jest liczbą siły boskiej i symbolem stworzenia.Oznacza również wzajemne powiązanie życia na Ziemi. 7

8

Liczba 8 symbolizuje inteligencję, wieczność i nieskończoność. reprezentuje nieskończone możliwości, dobrobyt i szczęście.

9

Liczba 9 symbolizuje dążenie do wiedzy i mądrości, a także integrację umysłu, ciała i ducha. Ponadto oznacza długowieczność.

Podsumowanie znaczeń liczb anielskich

Jest oczywiste, że liczby miały ważne znaczenie dla ludzi na przestrzeni dziejów. A magia liczb anielskich polega na tym, że mogą one zawierać te skojarzenia, a jednocześnie są osobiście symboliczne. Nie tylko dostarczają nam wglądu, ale mogą pogłębić naszą wiarę w kochające siły działające we Wszechświecie. I być może największym darem, jaki niosą, jest to, że przypominają nam, abyśmy się dziwili.

Referencje [+]

Referencje
↑ 1 //plato.stanford.edu/entries/pythagoras/.
↑ 2 //www.uniguide.com/1010-angel-number-meaning
↑ 3 //www.britannica.com/biography/Fibonacc i
↑ 4 //en.wikipedia.org/wiki/Gematria
↑ 5 //amzn.to/3SilYOd
↑ 6 //www.uniguide.com/555-meaning-angel-number
↑ 7 //www.uniguide.com/777-angel-number-meaning#Elements_of_Angel_Number_777
Przewiń do góry