vv Strona zorientowana na problemy emerytów służb mundurowych, którzy zostali pokrzywdzeni przez państwo wolnej Polski

Informacja o Stowarzyszeniu Nasz Światowid i Koła Światowid ZBFSOP

Poniżej teksty ze strony ZBFSOP, autorstwa jednego z represjonowanych emerytowanych oficerów wywiadu oraz tekst deklaracji ze starej strony Stowarzyszenia Nasz Światowid.

Oto nasza strona internetowa – strona Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. W założeniu ma ona służyć członkom Związku jako źródło wiedzy o najważniejszych sprawach dotyczących naszego środowiska. Powinna jednak być także platformą wyrażania opinii, ocen, czy wspomnień ze strony byłych funkcjonariuszy. Pracowaliśmy przecież w formacjach paramilitarnych przez wiele lat. Wymagano od nas nie tylko pełnej dyspozycyjności i gotowości do ponoszenia ryzyka, ale przede wszystkim profesjonalizmu. Tym wymaganiom podołaliśmy.
Udowodniliśmy naszą przydatność dla Ojczyzny skutecznie realizując wiele trudnych przedsięwzięć wywiadowczych i kontrwywiadowczych w interesie demokratycznego państwa. Wypełnialiśmy także rzetelnie zobowiązania sojusznicze. Nasi funkcjonariusze byli honorowani za to najwyższymi odznaczeniami państwowymi w kraju i za granicą. Niestety nie obyło się bez ofiar. W trakcie i w wyniku realizacji zadań służbowych miały miejsce przypadki utraty zdrowia, a nawet życia funkcjonariuszy
Ustawy represyjne, ta odwetowa z 2009 r. i ta druga, absolutnie nieludzka z 2016 r., odebrały – nam i rodzinom naszych nieżyjących koleżanek i kolegów – obiecane i potwierdzone ustawowo w wolnej Polsce należne nam prawa emerytalne i rentowe. Wiele osób z naszego środowisko stanęło w obliczu upokarzającej nędzy.
ZBFSOP, będący częścią Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, stawia sobie za główny cel odzyskanie dla funkcjonariuszy służb ochrony państwa praw socjalnych odebranych im w akcie politycznej zemsty. Jest więc o czym pisać, byle mądrze, spokojnie i z poszanowaniem prawa. Dobrze poinformowane i zjednoczone wokół swych potrzeb i celów grono związkowców i ich rodzin stanowić powinno siłę, z której oczekiwaniami i prawami należy się liczyć.

DEKLARACJA PROGRAMOWA Stowarzyszenia NASZ ŚWIATOWID

Ponownie gromadzimy się pod Światowidem, pod naszym Światowidem. Ten słowiański symbol najpełniej oddaje specyfikę tego co w życiu przyszło nam robić. Światowid był punktem odniesienia do otaczającego nas świata i natchnieniem do zrozumienia jego złożoności. Światowid był znakiem wskazującym kierunek naszego działania w obronie interesów i bezpieczeństwa Polski, a także w trosce o pomyślność i życie Polaków. Światowid łączy nas również dlatego, że kolejne pokolenia oficerów i podoficerów wywiadu pod tym symbolem odbierały i odbierają swoje pierwsze szlify, świętują swoje sukcesy.
Większość z nas poświęciła całe swoje dorosłe życie służbie w polskim wywiadzie. Służbie specyficznej, bo realizowanej na pierwszej linii frontu. Na tym tajnym froncie walka toczy się bowiem stale, chociaż wojny nie ma od ponad pół wieku. Wymagano od nas najwyższych umiejętności intelektualnych i psychofizycznych, ale przede wszystkim patriotyzmu. Wymagano też dyspozycyjności i dyscypliny. Musieliśmy podporządkować całe swoje życie prywatne wymogom służby. Musieliśmy ukrywać miejsce pracy przed rodziną i przyjaciółmi. Wyjeżdżaliśmy w odległe strony świata bez pewności powrotu. Niektórzy z nas stracili życie na służbie, niektórzy zdrowie. Nawet na emeryturze obowiązuje nas tajemnica państwowa. Dziś ojczyzna, a raczej Ci którzy dziś ją reprezentują, odpłaca nam drastycznym obniżeniem emerytur. Przyjmiemy i to, gdyż dla nas ojczyzna, to nie taka czy inna partia rządząca. Ojczyzna jest w sercu!
Nie pozwolimy jednak na bezpodstawne pozbawianie nas godności i honoru. Na kwestionowanie naszego patriotyzmu i przedstawianie jako zbrodniarzy i oprawców. Jesteśmy dumni z naszej służby obywatelom RP. Jesteśmy synami i córkami tej samej ojczyzny, Polski.
Znaleźliśmy się dziś w trudnej sytuacji, gdyż obecne władze zdecydowały, aby obarczyć nas zbiorowo winą za wszystkie grzechy i nieprawidłowości PRL. Nie mieliśmy i nie mamy swoich związków zawodowych. Żadna z sił politycznych nie jest gotowa nas bronić, bo byliśmy apolityczni. Dziś o nasze sprawy, o obronę honoru, godności i wreszcie zasłużonych emerytur musimy zatroszczyć się sami. Zakładamy stowarzyszenie „Nasz Światowid”, aby walczyć o swoje prawa, aby się wzajemnie wspomagać, wspierać, abyśmy wreszcie nie byli osamotnieni.

Strona ŚWIATOWID.ORG w skrócie

 • Kontakt
  • Adres:
   ul. Wałbrzyska 11/85,
   02-739 Warszawa

   Miejsce spotkań:
   Warszawa, Dom Kultury Stokłosy,
   ul. Lachmana 5.
   O terminach spotkań informacja na stronie w Aktualnościach,
   tel.: (+48) 790 567 889

   E-mail: zarzad@swiatowid.org
   Telefon: (+48) 885 853 824
   Numer konta: : 44 1020 1097 0000 7802 0305 3725 (PKO BP SA)