Aktualnośći

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Nasz Światowid

 

Warszawa, 23.05.2020r.

 

Do Członków Stowarzyszenia Nasz Światowid

W dniu 21.05.2020 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Nasz Światowid.

 

Omówiono szereg tematów dotyczących istotnych problemów naszego środowiska. Odsunięcie ich w czasie z powodu pandemii nie powoduje, że Zarząd NS stracił je z pola widzenia. Czas działa niestety na naszą niekorzyść. Nie jesteśmy z roku na rok młodsi, a w przypadku niektórych z nas nawet miesiące mają wielkie znaczenie. Wielu represjonowanych odeszło na Wieczną Służbę nie doczekawszy sprawiedliwości ani rozliczenia. Ile koleżanek i kolegów przyjdzie nam jeszcze pożegnać, mając świadomość upokorzenia, niesprawiedliwości i podłości naszych prześladowców. Uznając nieuchronność mijającego czasu, dodatkowych przeciwności związanych z pandemią i fakt bezkompromisowej, nie dającej pola do dyskusji wręcz bezczelnej postawy wrogo do nas ustosunkowanego środowiska obozu aktualnie rządzącego, Zarząd NŚ nie zamierza rezygnować z działań wspomagających środowisko Stowarzyszenia i jej członków a także działań informacyjnych wobec środowisk opozycyjnych, wielokrotnie deklarujących poparcie dla naszej walki.

Zarząd NŚ podjął następujące decyzje:

 1. Podjęto jednomyślnie uchwałę Zarządu, dotyczącą wysokości składek członkowskich obowiązujących w Stowarzyszeniu NŚ. Uchwała, rekomenduje Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia obniżenie składek członkowskich za rok 2020 i wstrzymuje wymagalność ich wpłat na konto Stowarzyszenia do momentu podjęcia Uchwały Walnego Zebrania NS, co do ich wysokości w 2020 roku oraz latach kolejnych.
 2. Omówiono inicjatywę grupy kolegów zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia oraz spoza jego szeregów, dotyczącą tzw. listu otwartego do kierownictwa Agencji Wywiadu. Zarząd jednomyślnie ocenia, że jako list Stowarzyszenia Nasz Światowid jest on nie do przyjęcia.

Uważamy zgodnie, że:

 • Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi, czy choćby reakcji na nasz poprzedni list do kierownictwa AW pisanie kolejnego, w uniżonym tonie dokumentu, jest kontrproduktywne i poniżej godności emerytowanego funkcjonariusza Wywiadu RP;
 • List taki przynosi zerowe korzyści, ponieważ obecne kierownictwo AW nie ma ani poczucia odpowiedzialności za nasz los, ani kręgosłupa moralnego, aby przeciwstawić się linii aktualnie rządzącej partii;
 • List stawia nasze środowisko w roli petenta po wielu latach ofiarnej i efektywnej służby. Na takie traktowanie w żadnym wypadku nie zasłużyliśmy;
 • Dlatego jeśli tzw. grupa inicjatywna nadal chce pisać podobne listy, Zarząd pozostawia te inicjatywy tzw. grupie inicjatywnej z pełną odpowiedzialnością jej członków za użyte tam słowa.

3. Zarząd podjął uchwalę o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia w pierwszym możliwym terminie, na który pozwolą ograniczenia rygorów spowodowanych pandemią.

Za Zarząd Stowarzyszenia Nasz Światowid:

Henryk Kowal

 

Strona ŚWIATOWID.ORG w skrócie

 • Kontakt
  • Adres:
   ul. Wałbrzyska 11/85,
   02-739 Warszawa

   Miejsce spotkań:
   Warszawa, Dom Kultury Stokłosy,
   ul. Lachmana 5.
   O terminach spotkań informacja na stronie w Aktualnościach,
   tel.: (+48) 790 567 889

   E-mail: zarzad@swiatowid.org
   Telefon: (+48) 885 853 824
   Numer konta: : 44 1020 1097 0000 7802 0305 3725 (PKO BP SA)