Aktualnośći

Wazny dokument FSSM

Szanowni Członkowie

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Żołnierze i Funkcjonariusze !

Przyjaciele !

Obecna sytuacja społeczno-polityczna w naszym kraju nie sprzyja działalności organizacji pozarządowych, w tym Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  Nie oznacza to, że mamy być bierni.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP to wielkie dobro nas wszystkich. Jej dorobek, przy uwzględnieniu zachodzących zmian, powinien być kontynuowany. Naszym drogowskazem powinna być Uchwała Programowa IV Kongresu. Zawarte w niej cele i kierunki naszego działania pozostają aktualne. Mając powyższe na uwadze, celem głównym naszego działania powinno być:

 • obrona godności i honoru żołnierzy i funkcjonariuszy;
 • obrona praw nabytych, w tym prawa do zasłużonego, godziwego zaopatrzenia emerytalnego;
 • walka w obronie historii i tradycji formacji mundurowych;
 • utrzymanie jedności organizacyjnej i rozszerzanie bazy naszego działania.

W centrum naszego zainteresowania są i będą osoby poszkodowane. Każdy, kto zwraca się do Federacji o pomoc, taką pomoc otrzymuje.

Federacja to 12 organizacji broniących praw i interesów ponad 500 000 funkcjonariuszy i żołnierzy oraz członków ich rodzin.  To ogromna siła, wykorzystajmy tkwiący w niej potencjał.

Sytuacja polityczna i ekonomiczna powoduje, że władza zapomina o środowiskach senioralnych, w tym emerytach mundurowych. Przypominajmy jej o nas. Szukajmy sojuszników na każdym szczeblu naszego działania. Nie odtrącajmy propozycji współpracy organizacji, które mają podobne cele i wyznają podobne wartości. W jedności siła, nic o nas bez nas.

Zarząd Federacji, a zwłaszcza jego Prezydium jest zjednoczone w działaniu. Będziemy intensyfikować nasze działania. Mamy obowiązek przewidywać przyszły rozwój wydarzeń i zawczasu przygotować się do różnego rozwoju sytuacji.  Oczekujemy inspiracji, liczymy na Wasze wsparcie i pomoc w naszych działaniach.

„BROŃ SŁABSZYCH, MÓW PRAWDĘ, DZIAŁAJ ODWAŻNIE” – to dewiza naszego działania.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Za Prezydium Zarządu Federacji

Przewodniczący

płk  Henryk Budzyński

Strona ŚWIATOWID.ORG w skrócie

 • Kontakt
  • Adres:
   ul. Wałbrzyska 11/85,
   02-739 Warszawa

   Miejsce spotkań:
   Warszawa, Dom Kultury Stokłosy,
   ul. Lachmana 5.
   O terminach spotkań informacja na stronie w Aktualnościach,
   tel.: (+48) 790 567 889

   E-mail: zarzad@swiatowid.org
   Telefon: (+48) 885 853 824
   Numer konta: : 44 1020 1097 0000 7802 0305 3725 (PKO BP SA)