Aktualnośći

Prośba do koleżanek i kolegów

Koleżanki i Koledzy,

W wyniku ustawy represyjnej nasze uczciwie wysłużone emerytury i renty zostały drastycznie obniżone. Wielu z nas znalazło się w trudnej sytuacji materialnej, skutkującej m. in. brakiem wystarczających środków na utrzymanie i zaspokojenie podstawowych potrzeb, w konsekwencji prowadzącej do zagrożenia dla życia i zdrowia.

Istnieją, co prawda, możliwości ubiegania się o pomoc socjalną w Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tym niemniej, z różnych przyczyn, część potencjalnie zainteresowanych pomocą, nie chce lub nie potrafi o nią się ubiegać. Należy przy tym zaznaczyć, że wymienione Agencje nie wychodzą, w odróżnieniu od wielu innych firm i instytucji państwowych, z inicjatywą dotarcia z pomocą do swoich emerytów i rencistów.

Biorąc pod uwagę powyższe realia, środowisko emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Wywiadu skupione wokół Stowarzyszenia Nasz Światowid postanowiło podjąć próbę zorientowania się w skali potrzeb osób najbardziej potrzebujących i znajdujących się w ciężkiej sytuacji. W zależności od wyników takiego sondażu, zamierzamy podjąć działania polegające na pozyskaniu odpowiednich środków pomocowych.

Informujemy, że do zbierania danych zgłosili się z potrzeby serca Joanna Ratajczyk i Jacek Gaca. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy o zgłaszanie się (osobiście bądź za czyimś pośrednictwem) z opisem swojej sytuacji, rodzajem oczekiwanego wsparcia, danymi kontaktowymi na adres: nasz.swiatowid.pomoc@wp.pl lub smsem, czy też telefonicznie na nr tel.: 737782146.

Poza pomocą materialną rozważamy również pomoc niematerialną. Wielu z nas nie ma zaufania do komunikatorów społecznościowych, nie używa Internetu, nie ma ani potrzeby ani zdolności korzystania z nowoczesnych form przekazywania informacji. Tymczasem do prowadzenia spraw odwoławczych w związku z ustawą represyjną, często konieczne jest skorzystanie ze wzoru pisma lub komunikatora internetowego (rozprawy prowadzone zdalnie). Chcemy naszym koleżankom i kolegom udzielać pomocy i wskazywać drogę wydeptanymi już ścieżkami. Chcemy pomagać w wielu innych dziedzinach życia i dlatego musimy opracować tzw. „mapę drogową” potrzeb dla takiej pomocy.

Prosimy Was również o informacje o byłych pracownikach Wywiadu potrzebujących zarówno wsparcia materialnego jak i zwykłego ludzkiego kontaktu, mając na myśli zwłaszcza osoby starsze i samotne.

 

Henryk Kowal

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Nasz Światowid

Strona ŚWIATOWID.ORG w skrócie

 • Kontakt
  • Adres:
   ul. Wałbrzyska 11/85,
   02-739 Warszawa

   Miejsce spotkań:
   Warszawa, Dom Kultury Stokłosy,
   ul. Lachmana 5.
   O terminach spotkań informacja na stronie w Aktualnościach,
   tel.: (+48) 790 567 889

   E-mail: zarzad@swiatowid.org
   Telefon: (+48) 885 853 824
   Numer konta: : 44 1020 1097 0000 7802 0305 3725 (PKO BP SA)