Aktualnośći

List Ministra Andrzeja Milczanowskiego do Represjonowanych

Do uczestników Konferencji dot. „Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Ocena skutków, możliwości zmiany”.

 

Szanowni Państwo,

 

wielce żałuję, że ze względów zdrowotnych nie mogę uczestniczyć w Konferencji. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę owocnych obrad.

 

Szanowni Państwo,

 

pragnę tą drogą zwrócić się do wszystkich sędziów orzekających w sprawach funkcjonariuszy służb mundurowych skrzywdzonych ustawą represyjną:

Prowadźcie postępowania w tych sprawach w oparciu o przepisy Konstytucji i prawa unijnego, nie czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli macie w tym względzie wątpliwości, to przekażcie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie{a} prejudycjalne.

Wielu pokrzywdzonych funkcjonariuszy już zmarło, nie doczekawszy realizacji konstytucyjnego prawa – cytuję:”…do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”{art.45.1.Konstytucji}.

 

Szanowni Państwo,

 

w nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Treść proponowanych zmian w sposób zasadniczy godzi w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadami i przepisami prawa unijnego i zmierza do zniszczenia podstaw demokratycznego państwa prawa w naszym kraju.

Zarówno ustawa represyjna dotycząca funkcjonariuszy służb mundurowych, jak też projekt wspomnianej wyżej ustawy represyjnej dotyczącej sędziów musi się spotykać z ciągłym i zdecydowanym sprzeciwem ze strony środowisk i osób opowiadających się za demokratycznym ustrojem naszego kraju. W sprzeciwie tym nie może zabraknąć środowiska służb mundurowych.

 

Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam.

Andrzej Milczanowski

 

20191216A_Milczanowski

Strona ŚWIATOWID.ORG w skrócie

 • Kontakt
  • Adres:
   ul. Wałbrzyska 11/85,
   02-739 Warszawa

   Miejsce spotkań:
   Warszawa, Dom Kultury Stokłosy,
   ul. Lachmana 5.
   O terminach spotkań informacja na stronie w Aktualnościach,
   tel.: (+48) 790 567 889

   E-mail: zarzad@swiatowid.org
   Telefon: (+48) 885 853 824
   Numer konta: : 44 1020 1097 0000 7802 0305 3725 (PKO BP SA)